Nytillverkning

En del av min tid ägnar jag åt nytillverkning av främst violiner. De gamla Italienska mästarna får stå som modell och ge inspiration.

Som ägare till ett nybyggt instrument får du dels vara med och påverka själva utformningen av det, dels vara delaktig i den spännande resa som dess första utvecklingsår innebär.