Instrumentvård

Alla instrument mår bra av en regelbunden översyn.

Som musiker, oavsett på vilken nivå du spelar, kan det vara värdefullt för dig att lära dig mer om ditt instrument. Det blir lättare att förstå varför problem uppstår och vad som går att åtgärda, det blir också lättare att upptäcka skador i tid, och få dom åtgärdade innan de blivit värre.

I min verkstad kan jag ta emot mindre grupper för en grundläggande genomgång i instrumentvård. Är ni många, tex stråksektionen i en orkester så kommer jag gärna på besök hos er.

Ett stråkinstrument kan överleva många generationers musiker. Omsorgsfull vård och respektfull behandling gör att vi forfarande kan njuta av mästarinstrument som är flera hundra år gamla och ännu oöverträffade i klang.